حاجتی نیست به پرسش که چه نام است اینجا
جهل را مسند و بر فقر مقام است اینجا

علم و فضل و هنر و سعی و تفکر ممنوع
آنچه در شرع حلال است، حرام است اینجا

ریش زاهد قلم منشی و فرم افسر
حلقه جذب جوانان، همه دام است اینجا

مَیِ آزادی و وحدت نرسد از چه به ما
مستبد شیخ‌صفت دشمن جام است اینجا

ما به سر منزل مقصود چسان راه بریم
راهزن رهبر و خس‌دزد، امام است اینجا

فکر مجموع در این قافله جز حیرت نیست
زانکه اندر کف یک فرد زمام است اینجا

بردگان سرخوش و آزاد به هر جا اما
ملتی بر در یک شخص، غلام است اینجا

دیگران را به فلک سبقت دانش به دوام
رفتن ما به عقب هم به دوام است اینجا

بلخیا نکبت و ادبار ز سستی پیداست
چاره این همه یکبار قیام است اینجا»
موضوع :
شعر ,