بنا به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تقدم، دو شهید دیگر از شهدای افغانستانی به نام های سید احمد حسینی و حسین فیاضی (محمودی) که به تازگی در سوریه به شهادت رسیده بود، در شهر مقدس قم با حضور اقشار مختلف مردم اعم از مهاجر و انصاد تشییع شد.

منبع: http://www.taghadom.com/featured/87596
موضوع :
اخبار وگزارش ,