پیام آفتاب: مجتبی نیکزاد، دانشجوی ممتاز افغانستانی که در حال تحصیل در ایران می‌باشد، توانست در آزمون کانکور دکترای سال ۱۳۹۳ دانشگاه‌های این کشور رتبه ۵ را به خود اختصاص دهد، شایان ذکر است که وی در سال ۱۳۹۱ نیز رتبه اول کانکور ماستری دانشگاه‌های ایران شده بود.

به گزارش پیام آفتاب، مجتبی نیک‌زاد، یکی از دانشجویان ممتاز افغانستانی می‌باشد که در حال تحصیل در ایران است و توانسته است در کانکور دکترای سال 1393 دانشگاه‌های این کشور رتبه 5 را به دست آورد.

وی در حال حاضر دانشجوی ماستری رشته اقتصاد کشاورزی در دانشگاه تهران می‌باشد و در این مقطع نیز از دانشجویان ممتاز آموزشی و پژوهشی بوده است.

شایان ذکر است که وی در کانکور ماستری سال 1391 نیز توانسته بود حائز رتبه اول در میان کل دانشجویان در سطح ایران شود.

وی دوره کارشناسی را در دانشگاه کرمان سپری کرده و تاکنون توانسته است مقالات متعددی را در زمینه تحصیلی خود به نشر برساند.
برخی از مهمترین عناوین پژوهش‌های وی عبارتند از:


آقای نیکزاد یکی از هزاران دانشجوی کشور است که در حال حاضر مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران می‌باشند و ایران یکی از کشورهایی که پذیرای تعداد زیادی از دانشجویان افغانستانی در قالب بورس یا از طریق آزمون کانکور می‌باشد.

مبنع: http://payam-aftab.com
موضوع :
اخبار وگزارش ,