جهت بزرگنمایی ومشاهده جزئیات لطفا روی تصاویرکلیک نمائید.

نقشه پلان توسعه شهر کابل.
موضوع :
افغانستان شناسی ,