آمریکا، طالبان وبازی جدید درافغانستان

مدتی است که آمریکایها می گوید که طالبان دشمن ما نیست!!!!! این خبر باعث تعجب ونگرانی بیساری از محافل ونهادهای بین المللی وافغانی گردیده، یعنی آمریکا در طول این ده سال در افغانستان با دوست خود جنگیده است؟ وآیا منظور آمریکا از این لشکر کشی به افغانستان فقط کشتن مردم بیگناه افغانستان بوده است؟ وسوالات دیگر از این قبیل که پیمان استراتژیک که آمریکا در افغانستان به دنبال آن است به چه معنی است درصورتی که آمریکایها گفته بود که  این پیمان را برای مبارزه با تروریزم وطالبان می بندیم؟ و........؟؟؟؟؟؟

عنوان نشست بود که روز شنبه 17 دی در ساختمان بلوک 1 جامعه العلوم بر گزار گردیده بود در این نشست آقای زاهدی مشاور ریس جمهور افغانستان سخنرانی کرد، برای اطلاع از تمامی محتوای این نشست مراجعه کنید به سایت انجمن علمی مؤسسه عالی علوم انسانی و یا از قسمت نظرات مطلب کامل را درخواست کنید.
موضوع :
اخبار وگزارش ,  سیاست روز ,