http://www.shaheed-kazemi.com برگرفته از سایت شهید کاظمی

مختصری از زندگی نامه ی شهید سید مصطفی کاظمی

 

شهید سید مصطفی کاظمی، فرزند سید گل در سال 1342 در ولایت پروان ولسوالی سرخ پارسا، قریه ی لولنج به دنیا آمد. وی ازدواج کرده و دارای 6 فرزند بود. شهید کاظمی تحصیلات خود را در ولایت کابل آغاز نمود و تا مقطع لیسانس ادامه داد. با آغاز جهاد پرشکوه مردم مسلمان افغانستان بر علیه حکومت دست نشانده ی شوروی و سربازان اشغالگر روسی، در سنگر مبارزه و جهاد قرار گرفت و با شجاعت و درایتی که در دوران جهاد از خود نشان داد به حیث یک فرمانده ی برازنده و دلیر در پاسداران جهاد اسلامی افغانستان تبارز نمود.

 با شکل گیری حزب وحدت اسلامی افغانستان، شهید سید مصطفی کاظمی از اعضای برجسته  و فعال حزب وحدت اسلامی شد. با پیروزی جهاد مردم مسلمان افغانستان، شهید کاظمی عضو فعال شورای رهبری دولت اسلامی بود و در دوران سلطه ی شوم طالبان و مقاومت مردم مسلمان افغانستان در سنگرهای رزم و حماسه، حضور فعال و تعیین کننده داشت.

شهید کاظمی بعد از سقوط طالبان از شرکت کنندگان رسمی و فعال کنفرانس بن در سال 1381 بود و با امضای عهدنامه ی بن، نقش تازه تری را در عرصه ی سیاسی و اجتماعی کشور به عهده گرفت. آقای کاظمی بر اساس این معاهده، در حکومت انتقالی و موقت به حیث وزیر تجارت تعیین گردید. وی از وزرای فعال و دلسوز در کابینه به شمار می آمد که خدمات فراموش ناشدنی را در طی دوران مسوولیت خویش به انجام رساند. پس از تعیین دولت انتخابی، شهید کاظمی با توجه به تحولات جدید سیاسی در کشور، حزب اقتدار ملی را بنیان نهاد که از طرف اعضای حزب به حیث رهبر حزب اقتدار ملی برگزیده شد.

 شهید کاظمی در سال های اخیر برای ایجاد ثبات سیاسی و شفافیت در عرصه های مختلف، نقش برازنده یی را به دوش گرفت. به همین جهت در انتخابات پارلمانی از سوی مردم کابل به مجلس نمایندگان برگزیده شد.

 وی همچنین با تلاش مجدانه در کنار سایر شخصیت ها و جریان های سیاسی، جبهه ی ملی را پایه گذاری نموده و به عنوان رییس کمسیون سیاسی و سخنگوی جبهه ی ملی برگزیده شد. شهید سید مصطفی کاظمی، در عرصه ی فعالیت های پارلمانی نیز گروپ پارلمانی استقلال ملی را بنیان نهاد و از سوی نمایندگان مردم به حیث رییس کمسیون اقتصادی در پارلمان انتخاب گردید.

شهید سید مصطفی کاظمی در طی دوران نمایندگی خویش، صادقانه و با تمام توان تلاش ورزید و نظریات و طرح های سازنده ی خود را در مسایل سیاسی و اقتصادی به صراحت و دقت ابراز می داشت که این خصوصیت شهید کاظمی، زبانزد خاص و عام می باشد.

سرانجام در پی این تلاش های صادقانه و دلسوزانه در مسیر خدمت به مردم و کشور به تاریخ 15/8 / 1386 هنگامی که از سوی پارلمان کشور برای بررسی وضعیت مردم به ولایت بغلان رفته بود در یک عمل ناجوانمردانه و توطیه آمیز به همراه تعدادی چند از نمایندگان مردم در شورای ملی و تعداد کثیری از مردم بیگناه و کودکان معصوم به فیض عظمای شهادت نایل آمد.

روحش شاد، یادش گرامی
موضوع :
زندگی نامه شهدا ,