مزار شهدای گمنام در شهر هرات در قریه گازرگاه و در جوار مقبره خواجه عبدالله انصاری است.

این قبور یکی از قدیمی ترین مزار شهدای افغانستان است، شهدای گمنام این قبرستان در انقلاب مردم هرات در برابر شوروی سایق در سال 1357 به شهادت رسیدند

مزار شهدای گمنام هرات

http://files.afghanpaper.com/pics/201201/201201081202481953.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201201/201201081202482824.jpg

 

http://files.afghanpaper.com/pics/201201/201201081202483589.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201201/201201081202483721.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201201/201201081202483961.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201201/201201081202484232.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201201/201201081202483607.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201201/201201081202482594.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201201/201201081202482535.jpg

منبع: افغان پپر
موضوع :
گالری ,