یكشنبه 7/8/1371

استاد مزاری دبیركل وحدت اسلامی طی یك مصاحبه اختصاصی با خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به سؤالات وی پیرامون اوضاع سیاسی كشور، شورای اهل حل و عقد، حقوق زنان دورنمای آیندة انقلاب اسلامی، وضع امنیت كابل و مشكلات مردم پاسخ گفت:
استاد مزاری: در قسمتی از این مصاحبه ضمن تأكید بر ضرورت تشكیل به موقع شورای اهل حل و عقد، تشكیل این شورا را یگانه راه خروج از بن بست فعلی وشكل گیری یك حكومت قانونی در افغانستان ذكر كرد.
وی همچنین با اشاره به نقش وجایگاه والای زن در تفكر اسلامی حضور فعال زنان در صدر اسلام را یادآوری كرد و موضع كسانی را كه مخالف حضور زنان در صحنه فعالیتهای اجتماعی، سیاسی می باشند، خلاف اسلام دانست و گفت:
زنان از كلیه حقوق انسانی برخوردار هستند و می توانند در همه عرصه های حیات اجتماعی- سیاسی كشور فعال باشند، انتخاب شوند و انتخاب كنند
استاد مزاری در قسمت دیگری از این مصاحبه اوضاع فعلی را نگران كنند توصیف كرده اظهار امیدواری نمود با شكل گیری یك تركیب جدید امنیتی متشكل از كلیه احزاب جهادی وضع امنیت كابل رو به بهبود و آرامش رود.

برگرفته از سایت بابه مزاری
موضوع :
سخنرانی ها/ مصاحبه ها ,