* بسم رب الشهداء و الصدیقین*

((من المئومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر))

                                                                                  ( احزاب/23)

 

سی وسومین سالروز عروج کبوتران سبکبال خطه ی خونین دره صوف را که در مقابل دیو صفتان و مزدورانی که بنای نابودی ارزشهای انسانی واسلامی را داشتند، بپاخاستند گرامی داشته، جلسه ای جهت یاد بود آن عزیزان برگزار گردید. برای اطلاع بیشتر به این آدرس مراجعه کنید:   http://sabanameh.blogfa.com/  
موضوع :
اخبار وگزارش ,