به گزارش اخبار مهاجرین :

شهدایی در مزار شهدای تهران هستند که بسیار ناشناس
و غریب هستند.چراکه امروزه با  سرزدن به مزار شهدا متوجه می شوید که این مکان چقدر
غریب است وافرادی فراموش شده در  شهر فراموش کار چه غریبانه در آنجا دفن شد ه اند
...حال با این نگاه میتوانید تصور  کنید در این بغض غربت چگونه یک شخصی که ایرانی
نیست ولی برای دفاع از حق ،برای دفاع  از اسلام ،برای دفاع از انسانیت شهید شده و
این شهید غریب که غریبتر از شهدای دیگر  میباشد در این مکان فراموش شده غریبانه و
مظلومانه مدفون است.
آری باید بدانیم  که تنها کشوری که در زمان سختی برادری خود
را به ما نشان داد و به ما نشان دادند که  آزاد هستند و در برابر ظلم در هر جایی می
ایستند برادران افغانی ما هستند که
امروزه در همین شهر  فراموشکار بدون هیچ دلیل به هر نوع که میتوانند این برادران را
اذیت و رنج میدهند .
باید بدانیم که در جنگ ایران و عراق ،افغانستان
تنها کشوری بود که جدای از حمایتهای معنوی  خود ،حمایتهای انسانی و مادی هم به ما
میکردند.آنها از طریق دفاتر نهضت اسلامی واقع  در افغانستان به ایران رزمنده
میفرستادند.در کنار افغانستان،سوریه
هم بود البته با این تفاوت که سوریه  چون کشور عربی هست تقریبا سیاست بیطرفی را
اعمال کرد و برخلاف رویه ی کشورهای عربی  عمل کرد و اندکی حمایت معنوی
میکرد.
اما چرا امروزه این فداکاریها مسکوت مانده ...خدا میدونه کی از این اسناد
برای چه نفع هایی در دهه های دیگر استفاده میشود و  آنرا از راکد بودن در می
آوردن!وای که این مصلحت با ما چه میکند !!و اینکه چرا حتما  باید اماره ای بر خوب
بودن یا کمک کردن قوم افغان به ایران باشد تا ما به آنها  احترام بگذاریم یا آیا 
بدون این سخنان و حمایتهای زمان جنگ ما باید با یک انسان  انسانگونه رفتار کنیم؟  

{ حاشیه جالب و بسیار مهم در این مبحث }
جالب است بدانیم 
هنگامی که در جبهه های جنوب و غرب مردان ایران ایستادگی میکردنند در قسمتهای مرزی 
افغانستان و همینطور درون مرزی عملیاتهایی کوچک  انجام شد.
اما قضیه از این قرار
بود که روسیه(به صورت بسیار پنهانی)یکسری از فعالیتهای خود رو برای شورش وقیام بر 
علیه انقلاب ایران رو طراحی و حتی قسمتی زیادی رو هم اجرا کرده که یکسری سرکرده ها 
را در آنجا شوریده بودنند که ردپای بسیار واضح روسیه مشخص بود.که برادران سپاهی در 
داخل مرزهای افغانستان این جریانات رو خاموش کردند که این عمل اگر انجام نمی شد دور
از انتظار نبود که یک جبهه دیگر در مرزهای افغانستان هم به وجود می 
آمد.

اما در انتها خود قضاوت کنید که چه نگاهی زشت به برادران افغانی 
داشتیم؟


برای این شهید و
تمامی  شهدای اسلام صلوات
موضوع :
شهدای افغانستانی درجنگ ایران وعراق ,