از شهدای شورای ملی افغانستان طی مراسم با شکوهی، درتالار الحاقیه پارلمان افغانستان، تجلیل به عمل آمد.
در این مراسم از مقام و شخصیت 12 تن از شهدای دوره پانزدهم و یک تن از شهدای دوره شانزدهم شورای ملی تجلیل به عمل آمد.
در این مراسم که اعضای پارلمان و تعداد از اعضای کابینه دولت نیز اشتراک نموده بودند،عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نماینده گان طی سخنانی گفت: امروز یادواره حادثه جانگدازی است که طی آن درساعت 4:15 دقیقه عصرروز سه شنبه 15 عقرب 1386 درنزدیکی فابریکه قند بغلان بهترین فرزندان این مرز و بوم و همکاران خود را از دست دادیم.
وی افزود: مردان با شهامتی که در راه آسایش مردم و بهبود وضع سیاسی اجتماعی و اقتصادی این کشور کمر همت بستند و در راه تحقق آن تا سرحد از دست دادن جان های شیرین خود به پیش رفتند و همچنین برای همفکران و یاران شان الگو شدند.
اوخاطر نشان کرد: دراین حادث دلخراش 6 تن از اعضای پارلمان به شمول شهید سید مصطفی کاظمی رئیس کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه شورای ملی افغانستان و همراهان شان با تعداد از نونهالان معصوم و بی گناه معارف کشور جام گوارای شهادت نوشیدند.
آقای ابراهیمی تصریح کرد: خاطرات کسانی که درراه خدمت به وطن ودفاع از تمامیت ارضی کشور جام شهادت می نوشند، هرگز از یاد ها و خاطره ها نخواهد رفت و برای همیشه جاودانه خواهد ماند.
او افزود: تا آمدن صلح سرتاسری، امنیت کامل درکشور و کوتاه کردن دست دشمنان مردم افغانستان از این سرزمین، کاروان شهدای این سرزمین توقف نخواهد داشت.
آخرین شهید پارلمان، دردوره شانزدهم محمد هاشم وطنوال بود.
وی تصریح کرد: پانزدهم عقرب 1386 معیاد گاه ملت و نماینده گان شان بود ونقطه عطفی درپارلمان افغانستان محسوب می شود.، شهدای ما دراین حادثه جانگداز از اقوام مختلف مردم افغانستان بودند و دربین استقبال کننده گان هم از تمام اقوام حضور داشتند، این وحدت و یکپارچگی مردم ما را می رساند.
اواضافه کرد: کسانی که درراه رفاه و آسایش ملت افغانستان کار می کنند، همیشه خارچشم دشمنان مردم افغانستان هستند و مورد هدف شوم آنها قرار می گیرند، اما با این همه جنگ راه حل نیست وتنها یگانه راه نجات صلح است و بدیل دیگری ندارد.
رئیس پارلمان گفت: اخیرا ً شهید پروفیسوراستاد برهان الدین ربانی را نیز از ما گرفتند، لذا مردم ما حق دارند که بدانند عاملین این قتل های زنجیره کیست؟ وباید آنها را بشناسند و حکومت افغانستان باید آنها را تعقیب ودستگیرومجازات نماید.
وی علاوکرد: امروزهدف ما تجلیل از مقام شهداء افغانستان به خصوص نماینده گان مردم درمجلس نماینده گان است، شهدای که جان شیرین شان را در راه خدمت به وطن ازدست داده اند، فرزندان شهدا باید سربلند زندگی نمایند، چون پدران شان را درراه حفظ وطن و نوامیس این ملت قربانی شده اند.
اوافرود: آرمان شهداء آرمان ماست و ما باید راه آن شهدای گلگون کفن را ادامه بدهیم و دراین راه مقدس که همان جهاد درراه خدا و دفاع از سرزمین افغانستان است، قراربگیریم ونگذاریم راه آنها بی رهرو بماند.
سیدعلی کاظمی نماینده مردم کابل درمجلس نماینده گان گفت: 4 سال ازشهادت شهدای 15 عقرب سال1386 گذشت، عزیزانی که به خاطر رشد اقتصاد ملی کشور تلاش می کردند، اصلاً این شهدا، اولین شهدایی بودند که درنظام سازی، ملت سازی و دولت سازی دریک دهه گذشته به شهادت رسیدند.
وی افزود: ترورهای زنجیره که درچند سال گذشته داشتیم از همین شهدای بغلان آغاز شد، ودر این رابطه راز و رمزهایی بسیار، وجود دارد که امروز ما باید بی پرده صحبت نماییم، اولین رازی که وجود دارد، اینست که ما اسنادی داریم که 15 روز قبل از رفتن کمیسیون اقتصاد ملی به بغلان ارگانهای امنیتی مربوطه را خبرکرده بودند.
اوخاطر نشان کرد: وزارت داخله کشور کاملا ً درجریان قرار داشت و نهادهای امنیتی ولایت بغلان و ولایت کندوز و همچنان ولایات دیگری که اینها قصد داشتند، سفرکنند اطلاع داشتند و همه مکتوب های که به امضاء رئیس کمیسیون اقتصاد ملی فرستاده شده بود، را دریافت کرده بودند، ما این چنین اسنادی بدست داریم.
آقای کاظمی تصریح کرد: درآن زمان از جانب ارگانهای امنیتی خیلی کم توجهی صورت گرفت، همه می دانند که وقتی مهمانی دریکی از ولایت ها سفر می کند، مسوولیت امنیتی به دوش مسوولین امنیتی آن ولایت است.
وی افزود: وقتی حادثه اتفاق افتاد، انتظار این بود که کسانی که غفلت وظیفوی کرده اند، که خود جرم است، یکی از مسوولین که درولایت بود سمت داشت را محاکمه کردند و دربدل 500 هزار افغانی تبرئه شده است، به جای اینکه محکوم شود درجای دیگر وظیفه بهتر برایش داده شد.
اوپرسید: چرا این قضایا اتفاق می یفتد؟ چرا این پرونده ها بررسی نمی شود؟، این سئوالهای است که درذهن خانواده های شهداء است، درست است که ما هرسال ازشهداء تجلیل می گیریم واز اعضای حکومت تقاضا می کنیم که این پرونده ها را شما بررسی کنید، اما باز هم تا یک سال دیگر بررسی نمی شود.
آقای کاظمی گفت: درسال 1386 یک کمیسیون از آدرس ولسی جرگه ساخته شد ویک کمیسیون ازجانب حکومت افغانستان ساخته شد ویک کمیسیون دیگر ازسوی خانواده های شهداء ساخته شد مجری این کمیسیون ها حکومت افغانستان بود.
وی خاطرنشان کرد: امروز چهارسال ازآن روز گذشت، اما اصلا ً توجهی دراین زمینه نشد، این است که هرروز بی اعتمادی بین مردم وحکومت افغانستان بیشتر می شود و بین حکومت وملت افغانستان فاصله ایجاد می شود، این پرونده ها اگر بررسی نشود، عاقبتش بسیارخطرناک است.
اوافزود: اگرحکومت به داد، مردم رسیده گی نکند چه خواهد شد، حکومت کمیسیونی را به خاطر بررسی ترور شهید پروفیسور استاد برهان الدین ربانی نیز تشکیل داده است، اما تاهنوزنتوانسته اند نتیجه خوبی بدست آورند.
آقای کاظمی گفت: این پرونده های شهدا کهنه نخواهد شد، خانواده های شهدا انتظارزیادی از شما نماینده گان ملت دارند، یکی از اهداف من از آمدن به پارلمان، تعقیب پرونده های شهدا می باشد، ولسی جرگه شورای ملی افغانستان نباید همانند حکومت دراین مورد بی توجه باشد، بلکه همیشه خواهان تعقیب و دستگیری عاملین این قضایا باشیم واز حکومت بخواهیم که هرچه زود ترعاملین این قتل های زنجیره ای را شناسائی، دستگیر و به پنجه قانون بسپارد.
قدرت الله ذکی نماینده مردم تخار درپارلمان گفت: کربلای پانزدهم عقرب یک حادثه خونین و جانگداز و فراموش نشدنی برای مردم افغانستان است.
وی گفت: هدف اصلی کمیسیون اقتصاد ملی پارلمان افغانستان دردوره پانزدهم به سرپرستی استاد شهید سید مصطفی کاظمی رشد اقتصاد مردم افغانستان بود، که مشکلات مردم افغانستان را از طریق کمیسیون اقتصاد ملی حل نمایند.
اوخاطرنشان کرد: شعار کمیسیون اقتصاد ملی سه چیز بود، برنامه کاریابی یکی از آرمان های آنها بود و وحدت ملی، وحدت سرتاسری آرزوی آنها بود. کمیسیون اقتصاد ملی می خواست مشکلات هرزون را به صورت جداگانه از نزدیک ببیند و بخاطر حل آن اقدام نماید.
آقای ذکی اضافه کرد: دشمنان مردم افغانستان، نگذاشتند این پلان ها جنبه عملی به خود بگیرد و سرانجام با حملات انتحاری این عزیزان را از ما گرفتند، قتل های زنجیره نه تنها اعضای کمیسیون اقتصاد ملی را به شهادت رساندند، بلکه این روند تاهنوز ادامه دارد و10 ها تن از سران قومی و رهبران جهادی را تاکنون از ملت افغانستان گرفته است، باید حکومت افغانستان عاملین این قتل های زنجیره را دستگیروبه پنجه قانون بسپارد.


موضوع :
اخبار وگزارش ,