پیکر استاد خلیل الله خلیلی در مراسمی با شکوه با حضور شماری از وزرای کابینه، نمایندگان مجلس، فرهنگیان و دانشجویان به روز سه شنبه (۹ جوزا ) در محوطه دانشگاه کابل به خاک سپرده شد.

به گزارش جمهور ، عبید الله عبید؛ وزیر تحصیلات عالی، مخدوم رهین؛ وزیر اطلاعات و فرهنگ، فاروق وردگ؛ وزیر معارف و مسعود خلیلی فرزند استاد خلیلی پیرامون شخصیت والای ادبی و فرهنگی این شاعر معاصر افغانستانی صحبت نموده و وی را یکی از بنیان‌گذاران شعر مقاومت در افغانستان عنوان نمودند.

سخنرانان انتقال پیکر خلیلی را از پاکستان توسط ارادتمندان وی به داخل کشور یک اقدام نیک تلقی نموده و اظهار داشتند که وی متعلق به تمام ملت افغانستان است.

گفتنی است که استاد خلیل الله خلیلی؛ شاعر معاصر افغانستان در سال ۱۲۸۶ خورشیدی در شهر کابل چشم به جهان گشود که پس از کودتای هفت ثور، مدتی را در اروپا و آمریکا به سر برد؛ اما به سبب عشق به وطن دیری در آن‌جا نپایید.

خلیلی پس از آن به پاکستان رفت و در کنار هزاران هموطن آواره اش مسکن گزید و در این دوره آثار بسیاری از خود بر جای گذاشت.

سرانجام این شاعر افغان در بهار ۱۳۶۶ خورشیدی در شهر اسلام آباد کشور پاکستان چشم از جهان فروبست و در همانجا به خاک سپرده شد.

باید یادآور شد که پس از ۲۵ سال از درگذشت و تدفین استاد خلیلی، جنازه وی شبانه به طور مخفی از پشاور پاکستان به شهر کابل توسط ارادتمندانش انتقال داده شد.

جعفر رنجبر؛ رئیس کتابخانه استاد خلیل الله خلیلی که این اقدام را انجام داد است به خبرگزاری جمهور گفته است که به علت وجود خطر و امکان انفجار مقبره وی توسط عناصر ضد فرهنگ، این کار را انجام داده است.

برگرفته از :http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=36665
موضوع :
اخبار وگزارش ,