طبق گذارش واحد مرکزی خبر ایران، حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان اهانت به ساحت مقدس پیامبر اسلام را محکوم کرد،

لازم به ذکر است که دولت افغانستان سایت یو تیوب را که فیلم موهن به پیامبر اسلام را نشان می داد، نیز مسدود نموده است.
موضوع :
اخبار وگزارش ,