به نام خدای محمد(ص)

دشمنان قسم خورده ی اسلام و مسلمانان که در راس آنها آمریکا و اسرایل قرار دارد، با دیگر دست به جنایت بزرگی دیگری زدند که قلب هر انسان آزاده ی را به درد می آورد، توهین به بزرگترین و شریف ترین نماد مقدس دنیا جنایت نا بخشودنی است که از سوی داعیان حقوق بشر، به وقوع بسته است! آنها باید بدانند که باید روزی پاسخ گویی چنین جنایاتی باشند، حرکات ازی این قبیل نشان از ترس و و حشتی دارد که مستکبران عالم از قطب قدرت سیاسی دیگری به نام اسلام وحشت دارند.
موضوع :
پیام ها وتحلیل ها ,