شماری از استادان و دانشجویان دانشگاه تعلیم و تربیه کابل یازدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی و دیگر شهدای مردم افغانستان را تجلیل نموده و این روز را الگوی آزادی زیستن عنوان کردند.

این قلم به دستان که روز چهار شنبه(22 سنبله) با گرامی داشت از این روز گردهمایی را تشکیل داده بودند از دولت و مردم این کشور خواستند تا برای تحقق اهداف شهدا و بسیج شدن وحدت ملی در کشور بیشترتلاش کنند.

به گفته آنان، شهدای افغانستان چهره های ماندگار تاریخ این سرزمین است و نباید به آنان از دید قومی و سمتی نگاه کرد.

شماری از سخنرانان در این مراسم از شاهکاری های شهدای دوران جهاد و مقاومت مردم افغانستان یاد آوری نمودند و بر روان پاک شهدا که برای رهایی ملت شان از زیر تسلط بیگانگان لحظه ای هم آرام ننشستند درود فرستادند.

سخنرانان در این مراسم تاکید کردند که باید کار نامه و اهداف  شهدای افغانستان را برای نسل جدید این کشور که روزگار جهاد و مقاومت را درست به یاد ندارند، تعریف کرد تا نسل های بعدی بتوانند درزند گی شان پیرامون آنچه که بر اثر مداخله دشمنان مردم افغانستان برسر این مردم آمده است، آگاه شوند.

در خاتمه یکبار دیگر سخنرانان از مردم بخصوص جوانان خواستند تا برای تحقق آرمان های شهدا و رهایی از چنگال بیگانگان باید آزاد زیستن را بیاموزند.

منبع: http://ariananews.af
موضوع :
جهاد و شهادت ,